Categories
News

จัดฟันบางนา: สะพานฟันมีอายุการใช้งานแค่ไหน

จัดฟันบางนา: สะพานฟันมีอายุการใช้งานแค่ไหน สุขภาพฟันของเรา ย่อมเสื่อมถอยได้ เมื่อเรามีอายุมากขึ้น เพราะฉะนั้น เราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้ดี เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุ ซึ่งการเกิดฟันผุนั้น ทำให้เรามีปัญหาอื่นๆตามมามากมาย จนอาจจะนำไปสู่การสูญเสียฟันได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ การทดแทนฟันธรรมชาตินั้นมีด้วยกันหลายวิธี เพื่อที่จะให้ผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปกลับมามีฟันที่สวยงามเป็นธรรมชาติอีกครั้ง ซึ่งการรักษาทางทันตกรรมที่กล่าวคือวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมและการทำสะพานฟัน